Advocaat Vermeir Permanente Vorming
dinsdag, 25 aug 2015
 
 
Permanente Vorming Afdrukken

Het is een deontologische plicht voor iedere advocaat om zich permanent bij te vormen. Dit betekent dat de advocaat op regelmatige basis zich moet bijscholen in juridische en praktijkondersteunende materies.

Per gerechtelijk jaar dient de advocaat hiertoe een puntenkaart in te dienen zodat de balie de nodige controle kan uitoefenen

Voor het gerechtelijk jaar 2008-2009 heeft Mter. VERMEIR volgende cursussen gevolgd:

  • Actualia Jeugsanctierecht
  • Curator onbeheerde nalatenschap
  • De positie van schuldeisers in de collectieve schuldenregeling
  • IPR De Europese verordeningen Rome I en Rome II
  • Legal World Congres 2009
  • Debiteurenbeheer in ziekenhuizen en RVT