dinsdag, 25 aug 2015
 
 
TogaNet Afdrukken
Toganet is een webapplicatie die u de mogelijkheid geeft op een zeer eenvoudige manier, op een willekeurig ogenblik, waar u zich ook bevindt, uw dossier te raadplegen waarvan de gegevens op het net worden gepubliceerd.  Bij deze publicatie wordt er uiteraard rekening gehouden met het beroepsgeheim.

Het stelt uw dossierbeheerders in staat voortdurend up-to-date te blijven van de dossiers die het kantoor voor u behartigt.

Toganet is zowel technologisch als administratief baanbrekend: geen overbodige telefoons, geen overtollige briefwisseling.

Gebruik van deze applicatie is uiteraard gratis

 

BEVEILIGDE  TOEGANG :

Toganet is toegankelijk vanaf elke PC met internetverbinding.  Via een beveiligde gebruikersnaam/wachtwoord, u door het kantoor ter beschikking gesteld, kan u toegang bekomen.

U kan een fictief dossier bekijken na aanmelding mits invoering van volgende wachtwoorden :

1 e balk : CREDIT
2 e balk : 180770

 

UITGEBREIDE ZOEKMACHINES :

U kan het gewenste dossier selecteren via familienaam, voornaam (combinatie van beiden ), uw referte, onze referte , de status ( aanmaning, verzoening, afbetaling, schuldbemiddeling  ea... ) en de filter lopende / gesloten dossiers.
 

INHOUD VAN EEN TOGANETDOSSIER:

 • Luik algemeen
  • Overzicht van begindatum van een dossier ( wanneer het werd aangelegd ) , einddatum, status, refertes, en zittingsagenda ( rechtbank, kamer, uur ).
 • Luik partijen
  • Overzicht van alle in het geding zijn de partijen ( rechtbank, gerechtsdeurwaarder, advocaten, ocmw's ).
 • Luik documenten
  • Dit luik stemt volledig overeen met het "papieren dossier".  Hier kunnen de verzonden briefwisseling, de opgestelde conclusies worden geraadpleegd. Ook de briefwisseling van de advocaat-tegenpartij en de door deze partij opgestelde conclusies kunnen worden geraadpleegd daar deze worden geïmporteerd in het systeem.  Hierbij wordt er uiteraard rekening gehouden met het beroepsgeheim.
 • Luik afrekening
  • Overzicht van het totaal verschuldigde rekening houdende met de binnengekomen betalingen, interesten, gerechtskosten, schadebedingen ea.
 • Luik derdengelden
  • Overzicht van de betalingen verricht door de debiteur en overzicht van de overgemaakte gelden aan de crediteur.
  • De ontvangen derdengelden worden binnen de week integraal overgemaakt aan de opdrachtgever
  • Via dit luik heeft de opdrachtgever een transparant zicht op de binnegekomen gelden bij het kantoor

 

BERICHTEN MODULE :

Via een ingebouwde communicatietool kan u berichten overmaken aan het kantoor : snel , efficient. Deze berichten worden bewaard en kunnen ten allen tijde geraadpleegd worden.

 

TOGANET  =  TRANSPARANTIE  TROEF

Allerhande bureaus specialiseren zich in incasso.  Indien dit niet gepaard gaat met een degelijk programma waaraan gekoppeld een transparante boekhouding, dienen deze met de nodige omzichtigheid te worden benaderd.

 

TOGANET DEMO

Neem HIER een kijkje naar TogaNet publicatie-en consultatie videos op de demo pagina.